Μητρώα Τμήματος

19873_04-05-18_ΜΗΤΡΩΟ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ενιαίο μητρώο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών

ενιαιο μητρώο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών

 

 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΗΤΡΩΑ

2949 MHΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (Σύγκλητος 294916-10-2017)

2949 MHTΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ (Σύγκλητος 2949/16-10-2017)

 

ενιαίο μητρώο ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών

ενιαίο μητρώο ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ μελών