Διοικητικό Προσωπικό

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ)
1ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ  11:30 - 13:00

Παπαδοπούλου Άννα
Τηλ. 2310- 995590-995590

Κουπατσάρη Θεοδώρα
Τηλ. 2310- 995550

Φωτιάδου Χριστίνα
Τηλ. 2310- 995404

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ)
7ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή 

τηλ. 2310-995595
E-mail Address: info@arch.auth.gr

ΩΡΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ  11:30 - 13:00

Παρασκευή Νίτσιου, Προϊσταμένη
Τηλ. 2310- 995596, fax: 2310- 995597

Σμαλιού Παρασκευή
Τηλ. 2310- 995598, fax: 2310-995597

Φράγκου Ευθυμία
Τηλ. 2310- 995599, fax: 2310- 995597

Χατζησάββα Δέσποινα
Τηλ. 2310- 995595, fax: 2310- 995597

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΤΟΜΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Γραμματεία Α’ Τομέα
3ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail : atomeas-info@arch.auth.gr

Σκυτοπούλου Παναγιώτα
Τηλ. 2310-995421, φαχ: 2310-995421
Τηλ. 2310- 995452, fax: 2310- 995422

Παγώνη Φένια, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.
Τηλ. 6932774433

 

Γραμματεία Β’ Τομέα
8ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή 
E-mail : info-b-tomeas@arch.auth.gr

Ιορδανίδου Θεοδώρα, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995888, fax: 2310- 995568

 

Γραμματεία Γ’ Τομέα
2ος και 6ος όροφος, Κτήριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: c-tomeas-info@arch.auth.gr
web site: estia.arch.auth.gr/tomeas3

Κωνσταντινίδου Δήμητρα, Ι.Δ.Α.Χ.
Τηλ. 2310- 995592, fax: 2310- 995576
2ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

Μαρτζοπούλου Αναστασία, Ε.ΔΙ.Π.
Τηλ. 2310- 489304, 2130- 995581 
Αγρόκτημα Α.Π.Θ

 

Γραμματεία Δ’ Τομέα
7ος όροφος, Κτίριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή 
E-mail: d-tomeas-info@arch.auth.gr

Μορτζικιάν Σόνια, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995543, fax: 2310- 995552

 

Γραμματεία Ε’ Τομέα
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή
E-mail: e-tomeas-adat@arch.auth.gr

Αργυροπούλου Μαρία, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995502, fax: 2310- 995504
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Βασιλειάδης Βασίλειος, Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995506, fax: 2310- 995504
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

 

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Διατμηματικού Προγράμματος Αρχιτεκτονικής Τοπίου
E-mail : landscape@arch.auth.gr
web: www.land-arch.eu

Παπαδοπούλου Αναστασία, Αρχιτέκτων
Τηλ. 2310- 994372

Μαυρίδου Αναστασία, Γεωπόνος
Τηλ. 2310- 994372

 

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού»

Τριανταφυλλίδου Σουλτάνα
Τηλ. 2310- 995559
email: striant@auth.gr

Κοσκινά Αναστασία Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995483
email: koskina@arch.auth.gr

 

Γραμματεία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσειολογίας
E-mail: museology@arch.auth.gr
web: MA-museology.web.auth.gr

Κωλέττη Γεωργία
Τηλ. 2310- 995757

Μπουσουλέγκα Αφροδίτη
Τηλ. 2310- 994364

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
3ος οροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Τηλ. 2310- 995540

 

ΝΗΣΙΔΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
2ος όροφος, Πτέρυγα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή

Ζαφρανάς Βασίλειος Ι.Δ.Α.Χ
Τηλ. 2310- 995446
E-mail: zafranas@arch.auth.gr

Παυλίδης Κωνσταντίνος, Ε.Τ.Ε.Π
Τηλ. 2310- 995446
E-mail: kpavli(at)arch.auth.gr

 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Τηλ. 2310-995449

Πελτέκη Κωνσταντία, Ε.Ε.Δ.Ι.Π.
Τηλ. 2310-995549

Κουκάκης Ιωάννης, Ι.Δ.Α.Χ.
Τηλ. 2310-995439

Καραθάνου Κυριακή
Τηλ. 2310-995449